Lars Balle Andersen - CV -
Født
11. oktober 1955
 
Familiebaggrund
Gift på 36. år, 31-årig gift datter og to børnebørn.
 
Rejse- og arbejdsaktivitet
Jeg har fuld familiemæssig opbakning til det niveau af rejse- og arbejdsaktivitet, som stillingen måtte kræve.
 
Fritid
Jeg startede med at løbetræne i 2007 og har siden gennemført fem maratonløb samt er aktiv som hjælpetræner og styregruppemedlem i Fredensborg AK. Jeg interesserer mig for samfundsforhold, rejser og læser meget.
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint