Lars Balle Andersen - CV -
Født
11. oktober 1955
 
Familiebaggrund
Gift på 38. år, 33-årig gift datter og to børnebørn.
 
Rejse- og arbejdsaktivitet
Jeg har fuld familiemæssig opbakning til det niveau af rejse- og arbejdsaktivitet, som stillingen måtte kræve.
 
Fritid
Jeg interesserer mig for samfundsforhold, rejser og læser meget.
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint